Skip navigation

Sponsorzy

Szanowni Państwo,

żadne większe i mniejsze przedsięwzięcie społeczne nie jest możliwe bez wsparcia ludzi dobrej woli. Wolontariusze, sponsorzy, społecznicy, czy ogólnie darczyńcy, to sól wszelkich działań na niwie publicznej. Mówimy o tym, bo i w przypadku tworzenia naszej „Tęczy” ci ludzie odegrali i odgrywają znaczącą rolę. Wsparcie darczyńców, jak zawsze, udzielane na miarę ich możliwości, to rzeczy i czyny duże i małe. W każdym przypadku ważne i cenne, bo wypływające z potrzeby serca, solidarności z nami czy z potrzeby współtworzenia czegoś społecznie ważnego. Zresztą motywacja nie jest najważniejsza, istotnym jest, że są i że wspierają na wszystkich.

Wam drodzy darczyńcy, w imieniu całego naszego zespołu wraz z dziećmi dziękujemy szczególnie gorąco i serdecznie. Dziękujemy za to, że Jesteście, że możemy na Was liczyć podobnie jak na całą społeczność rodzicielską szkoły.

Wszystkim Państwu raz jeszcze dziękujemy.