Skip navigation

projekty szkolne

Spotkania polsko-niemieckie w roku szkolnym 2022/23 odbywają się pod hasłem „Turystka i rekreacja ruchowa”. Są one współfinansowane przez organizację międzynarodową (PNWM) Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Tegoroczne spotkania mają na celu wzajemne poznawanie ciekawych miejsc po obu stronach państw.

„Zrównoważony rozwój ponad granicami” to broszura na temat edukacji ekologicznej dla uczniów klas czwartych szkół podstawowych w powiatach Zgorzelec i Görlitz.

Celem tej publikacji jest zachęcenie uczniów do myślenia o własnym środowisku poprzez: regionalne przepisy kulinarne, które uczniowie mogą sami wypróbować, karty informacyjne o rodzimych owadach, instrukcje wykonania prac związanych z ochroną przyrody oraz wskazówki dotyczące zrównoważonego życia na co dzień.

Projekt został zrealizowany przez Zespół Szkół Tęcza w Zgorzelcu prowadzony przez DPFA Europrymus i Entwicklungsgesellschft Niederschlesische Oberlausitz mbH (ENO) dla uczniów powiatów Zgorzelec i Görlitz.

Współfinansowany przez Fundusz Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022 ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Wolnego Państwa Saksonii i Państwa Polskiego.

Kolejnym programem edukacyjnym, do którego przystąpiła klasa pierwsza jest: „Mała książka- wielki człowiek”. Jest to projekt Instytutu Książki, którego ideą jest przypomnienie o korzyściach wynikających ze wspólnego czytania. Nauczyciel realizując ten program z pełną świadomością pomoże dzieciom w dotarciu, że poznawanie liter, rozumienie znaczeń wyrazów oraz samodzielne, krytyczne i twórcze czytanie jest fascynującą przygodą, a także sposobem na pełne i refleksyjne życie. Dobrze dobrane książki rozwijają umysł dziecka i emocje, kształtują kompetencje językowe, zakorzeniają w kulturze i rozbudzają wyobraźnię. Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych.

Od drugiego półrocza roku szkolnego 2020/2021 uczniowie klasy pierwszej przystąpili do ogólnopolskiego programu edukacyjnego Czyściochowa Akademia, którego celem jest kształtowanie i utrwalanie nawyków higienicznych oraz budowanie odporności. Dzieci będą zdobywać wiedzę w formie doświadczeń i eksperymentów.

Nasza szkoła przystąpiła do drugiej edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. „Dzieci uczą rodziców"! Celem programu jest wsparcie procesu edukacji dzieci w kl. I-III, w tak ważnych obszarach jak: ekologia, bezpieczeństwo, szacunek i przyjaźń, a także zachęcenie rodziców do wspólnej nauki z dziećmi.

W ramach programu wychowawczo- profilaktycznego w roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa „ Tęcza” w Zgorzelcu i Europejskie Liceum Ogólnokształcące realizuje programy ogólnopolskie jak i organizowane przez lokalne instytucje.

Zależy nam, aby nasi uczniowie, już od najmłodszych lat mieli jak najczęstszy kontakt z językiem niemieckim, dlatego zaraz po zakończeniu projektu „ Mali sportowcy na pograniczu polsko- saksońskim” , wchodzimy w kolejny- „ Muzyka i sztuka”. Celem spotkań będzie integracja, dobra zabawa, ale także uwrażliwienie dzieci na piękno sztuki , muzyki i szeroko rozumianej kultury. Projekt będzie realizowany od 15 października 2020 do końca czerwca 2021. Partnerem tradycyjnie jest DPFA- Regenbogen- Grundschule Goerlitz , z którą współpraca trwa od 13 lat.

Uczniowie klas I-III ze Szkoły Podstawowej „Tęcza” dołączyli w roku szkolnym 2019/ 2020 do XII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. W ramach programu najmłodsi dowiedzą się: jak dbać o rośliny, zwierzęta i czystość powietrza, jak segregować śmieci, oszczędzać energię oraz wodę, a także, dlaczego warto jeść warzywa i owoce oraz jak aktywnie spędzać czas w zgodzie z naturą.

W roku szkolnym 2019/ 2020 uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej „ Tęcza” w Zgorzelcu i dzieci z DPFA- Regenbogen – Grudnschule/ Kindergarden Goerlitz biorą udział w kolejnym projekcie polsko- niemieckim pt. „Mali sportowcy” . W czasie spotkań w Zgorzelcu i Goerlitz uczniowie poznają różne dyscypliny, uczestniczą w rozgrywkach drużynowych, biorą czynny udział w różnych konkurencjach, spotykają się ze sportowcami, nabywają umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu. Wspólne spotkania sportowe sprawiają dzieciom dużo zabawy i radości.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 2019/ 2020. Po raz kolejny Zespół Szkół Tęcza przystąpił do programu edukacyjnego Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. To comiesięczne projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Program edukacji filmowej powiązany jest z podstawą programową i realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkół„ Tęcza” kolejny raz przystąpili do ogólnopolskiego programu pt. „ Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Program jest dostosowany do wymogów podstawy programowej i oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych. Jego celem jest upowszechnianie ambitnej sztuki filmowej.

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie Szkoły Podstawowej "Tęcza" będą uczestniczyć w zajęciach z edukacji filmowej. Program, przeznaczony jest dla grup szkolnych, podzielony jest na cykle comiesięcznych pokazów. Każdy z cyklów skierowany jest do danej grupy wiekowej. Każdej projekcji towarzyszy prelekcja, związana z tematyką filmu, która stanowić może dobry punkt wyjścia do różnorodnych form pracy z uczniami.

Nasza szkoła bierze udział w programie SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK, którego twórcą i realizatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”. Program ten skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego. Program ten z pewnością jest ciekawą i godną uwagi formą kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych, które pozytywnie wpłyną na jakość życia.

W roku szkolnym 2019/ 2020 Szkła Podstawowa I-III po raz kolejny wzięła udział w projekcie mającym na celu zachęcenie uczniów klas I-III do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

Szkoła Podstawowa „ Tęcza” w roku szkolnym 2018 / 2019 kontynuuje projekt mający na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Program „ Sprawny Dolnoślązaczek” opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy, spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej.

25.09.2019 r. Uczniowie klasy III b rozpoczęli ogólnopolski projekt edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ. Lekturki spod chmurki”, którego celem jest rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Projekt składa się z 3 modułów. W każdym z nich uczniowie będą wybierali jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której następnie wykonają różnorodne zadania. . Program projektu opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

Dzięki programowi Erasmus + uczniowie Szkoły Podstawowej „Tęcza” brali udział w wymianie międzynarodowej. Partnerem była DPFA w Zwickau.

Na naszych uczniów czekały cztery dni wspaniałej zabawy, wielu atrakcji oraz oczywiście nauki. Pierwszego dnia poznali swoich partnerów, oraz uczestniczyli w zabawach integracyjnych. Nazajutrz wspólnie z partnerami zwiedzali centrum Zwickau i poznawali ciekawostki dotyczące miasta. Następnie udali się do August Horch Museum, gdzie mogli obejrzeć zabytkowe samochody marki Audi. Zakończeniem dnia było wspólna kolacja, którą dzieci przygotowały samodzielnie, według polskich tradycji.

Trzeci dzień był dla naszych uczniów okazją do poznania szkoły naszych partnerów. Razem z kolegami ze szkoły w Zwickau chodzili na lekcje, a potem na zajęcia pozalekcyjne. Po wspólnym wykonaniu plakatów przyszedł czas na wspólną, również samodzielnie przygotowaną kolację.

Ostatni dzień projektu nasi uczniowie rozpoczęli od przygotowania prezentacji multimedialnych na temat "Mój kraj - twój kraj" przedstawiających różnice między Polską a Niemcami. Po omówieniu prac przyszedł czas na próby przed uroczystością oficjalnego zakończenia projektu.

Podczas występu uczestnicy zaprezentowali krótki program artystyczny i oczywiście nowo nabyte umiejętności językowe. Dzień zakończył się wspólnym grillowaniem i pożegnaniami.

Jesteśmy wdzięczni naszej szkole partnerskiej za zaproszenie. Dzięki programowi Erasmus + uczniowie mieli okazję do zdobycia wiedzy, poszerzenia horyzontów oraz poprawienia swoich zdolności językowych. Jednak przede wszystkim wyjazd ten był wspaniałą przygodą.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas pierwszych i drugich z SP „Tęcza” w Zgorzelcu brali udział w projekcie edukacyjnym pt. „ Mali Europejczycy”. Dzieci z obu szkół: Zgorzelec i Goerlitz od listopada, spotykały się na wspólnych warsztatach i przygotowywały się pod okiem wykwalifikowanych aktorów, do wystawienia sztuki teatralnej pt. „ Europa”. Finał projektu odbył się dnia 16 maja w naszej szkole.

Program był realizowany od 12.09.2018 r. do 12.03.2019 r. Pedagodzy, nauczyciele oraz uczniowie realizowali zadania odnoszące się do bezpieczeństwa w sieci – tematu przewodniego projektu. Wszystkie punkty programu zostały wysoko ocenione przez organizatorów, co zakończyło się sukcesem – otrzymaniem certyfikatu.

Od września 2020 r. do lutego 2021r. braliśmy udział w ogólnopolskim konkursie, którego efektem i nagrodą jest certyfikat Szkoły Dobrego Wychowania. Pod kierunkiem pedagoga p.D.Olczak i wychowawców - wykonywaliśmy ciekawe zadania. Zaczęliśmy od opracowania zasad dobrego zachowania, przeprowadzenia debaty na ten temat, potem poznania zasad „bon ton” i klasowych konkursów savoir-vivre. Projektowaliśmy plakaty o wyglądzie, który świadczy o nas oraz pisaliśmy prace ukazujące przykłady dobrego wychowania. Certyfikat, który otrzymaliśmy potwierdza, że w naszej szkole stacjonarnie czy zdalnie dbamy o szacunek, uczymy się kultury zachowania i pamiętamy o życzliwości oraz tolerancji na co dzień. Zdobyty Certyfikat zachęca nas do podejmowania dalszych wyzwań.

Szkoła Podstawowa „ Tęcza” w Zgorzelcu w roku szkolnym 2018/ 2019 realizuje projekt edukacyjny „Klimatyczna klasa” zorganizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci . Projekt ma na celu kształtowanie kompetencji społecznych uczniów i rozszerzanie ich wiedzy przyrodniczej.

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ Trzymaj formę”, który pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt ma na celu: promocję aktywności fizycznej, uczenia prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Realizując program, nauczyciele podzielą się wiedzą na temat roli warzyw, owoców oraz ich przetworów. Zgodnie z opiniami ekspertów prawidłowe odżywianie dzieci przekłada się na zachowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a w przyszłości zaprocentuje korzyściami zdrowotnymi odczuwanymi przez całe dalsze życie. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest też łatwiejsze niż późniejsze ich korygowanie. Im wcześniej dziecko pozna zdrowe nawyki żywieniowe, tym szybciej uzna je za naturalne w swojej codziennej diecie.

Na jesień 2019 r. Starostwo Görlitz oraz DPFA Europrymus - organ prowadzący Szkoły Tęcza w Zgorzelcu pracowali na projektem polsko-niemieckiej gazetki dla dzieci: Czas(opismo) dla dzieci/Kinder(Zeit)ung für Kinder w ramach projektu Interreg. Tematem przewodnim gazetki jest zdrowe odżywianie. Znajdziecie tutaj informacje – gry i zabawy na ten temat. Patronat honorowy objęli Starostowie Powiatów Görlitz i Zgorzelec. Zapraszamy do wesołej lektury w obu językach.

W roku 2020 ukazał się kolejny numer czasopisma. Tematem przewodnim tym razem jest jak spędzić swój wolny czas w naszym regionie. Co można zrobić ze swoimi przyjaciółmi i rodziną – czy to w lesie, w wodzie, w parku czy w górach. Jest tu kilka prawdziwych wskazówek dla wtajemniczonych. Zajrzyjcie od razu!

Szlachetna Paczka 2019

Szkoła Podstawowa Tęcza oraz Liceum Europejskie wzięło udział w XIX edycji akcji SZLACHETNA PACZKA. Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc.

Szlachetna Paczka 2018

Szkoła Podstawowa Tęcza oraz Liceum Europejskie wzięło udział w XVIII edycji akcji SZLACHETNA PACZKA. Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc.

Szlachetna Paczka 2017

Szkoła Podstawowa „Tęcza” wzięła udział w XVII edycji akcji SZLACHETNA PACZKA. W tym roku zorganizowaliśmy pomoc dla wdowca z dwójką synów. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej naszej społeczności szkolnej i wsparciu rodziców naszych uczniów udało nam się zebrać potrzebną pomoc, które złożyły się na naszą SZLACHETNĄ PACZKĘ. Rodzina została zaopatrzona w produkty żywnościowe, środki czystości, pomoce szkolne, odzież i obuwie na zimę. Zbiórka pieniędzy zaowocowała kupnem nowej kuchenki, mikrofalówki, materacy dla chłopców, odkurzacza oraz bonów podarunkowych dla rodziny. Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc.

Szlachetna Paczka 2016

Szkoła Podstawowa „Tęcza” oraz Europejskie Gimnazjum wzięło udział w XVI edycji akcji SZLACHETNA PACZKA. W tym roku zorganizowaliśmy pomoc dla rodziny wielodzietnej. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej naszej społeczności szkolnej i wsparciu rodziców naszych uczniów udało nam się zebrać rekordową ilość paczek w sumie 81, które złożyły się na naszą SZLACHETNĄ PACZKĘ. Rodzina została zaopatrzona w produkty żywnościowe, produkty dla niemowląt, środki czystości, artykuły dziecięce, odzież, zabawki. Zbiórka pieniędzy zaowocowała kupnem nowej lodówki, łóżeczek dla bliźniaków, zestawu mebli kuchennych oraz bonów podarunkowych dla rodziny. Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc

Szlachetna Paczka 2015

Szkoła Podstawowa Tęcza oraz Gimnazjum Europejskie wzięło udział w XV edycji akcji SZLACHETNA PACZKA. W tym roku zorganizowaliśmy pomoc dla samotnej mamy z dwójką małych dzieci. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej naszej szkolnej społeczności i wsparciu rodziców naszych uczniów, udało nam się zebrać w sumie 25 całkiem pokaźnych paczek, które złożyły się na naszą SZLACHETNĄ PACZKĘ. Rodzina została zaopatrzona w produkty żywnościowe oraz przybory papiernicze i szkolne, potrzebne dzieciom. Zbiórka pieniędzy zaowocowała kupnem szafy na ubrania, a także szafki na buty. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc.

Szlachetna Paczka 2014

Serdeczne podziękowania dla uczniów Szkoły Podstawowej "Tęcza" w Zgorzelcu, rodziców oraz nauczycieli za aktywny udział w Szlachetnej Paczce. Dziękujemy za przekazanie darów oraz środków finansowych na zakup nowej pralki. Wspólnymi siłami udało nam się zebrać wszystkie potrzebne rzeczy - żywność trwałą, środki czystości, odzież, obuwie, słodycze, zabawki i wiele innych upominków. Dziękujemy za okazaną pomoc!

Program upowszechniania lekkiej atletyki Lekkoatletyka dla każdego! to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów. Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów.

Program „ Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń” w roku szkolnym 2017/ 2018 służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa Szkół Tęcza i uczniów oraz spopularyzowaniu wśród uczniów podstawowych norm współżycia, poszanowania praw ucznia, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie i obyczajach.

Szkoła Podstawowa „ Tęcza” w Zgorzelcu w 2017 roku przyczyniła się do uzupełnienia wiedzy na temat Honorowego Oddawania Krwi i kształtowania pozytywnych postaw prospołecznych , realizując scenariusze lekcji w ramach akcji „ Twoja krew, moje życie”. Dowodem czego jest otrzymanie certyfikatu szkoły promującej honorowe oddawanie krwi.

Śniadanie Daje Moc, to program edukacyjny, w którym Szkoła Podstawowa „ Tęcza” po raz kolejny wzięła udział. Najważniejsze cele programu 2016/2017 to:

1)Zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka

2)Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia

Rada Rodziców działające przy Szkole Podstawowe „ Tęcza” w Zgorzelcu w 2016 r. otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie: „ Edukacja na wesoło gwarancją lepszego rozwoju dziecka”.

Głównym celem Programu WF z Klasą, do którego Szkoła Podstawowa Tęcza w Zgorzelcu przystąpiła w 2016r, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest wzrost poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie w mądry i nowoczesny sposób lekcji WF-u.

W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej „ Tęcza” realizowany był program pod nazwą „W-F z Klasą objęty patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała certyfikat ukończenia II edycji programu WF z Klasą.

CZYM JEST PROGRAM WIARYGODNA SZKOŁA?

Kategoria Wiarygodna Szkoła powstała w odpowiedzi na rosnącą potrzebę promowania wiarygodnego i solidnego wizerunku polskich szkół, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoich uczniom. Synonimem uczestnictwa w Programie jest przyznawany Certyfikat Wiarygodności, który jest dowodem spełnienia powyższych kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowania szkoły.

Więcej informacji znajdą Państwo klikając w link:
wiarygodnaszkola.pl

Projekt pn. „Transgraniczne Warsztaty Innowacyjne Kultura Przemysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. i zakończył 30 czerwca 2014 r.

Partnerem wiodącym jest Zeitsprung Zittau gGmbH, a współpracującym z nim polskim partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Europrymus” w Zgorzelcu, w którego gestii jest zrealizowanie założeń określonych w Pakiecie prac nr 7- Polsko-niemiecki Punkt Komunikacyjny „Tęcza”.

W formie wolontariatu działania projektowe wspiera Pan Peter Marakanow z Zespołu Ekspertów Seniorów GörlitZgorzelec (SeniorKompetenzTeam).

Wartość projektu: 108.814,76 Euro, w tym wydatki Stowarzyszenia „Europrymus” w Zgorzelcu: 10.136,52 Euro.

 1. Zorganizowanie polsko-niemieckiego „Punktu Komunikacyjnego „Tęcza” - historia i dziedzictwo przemysłu” Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec
 2. Polscy uczniowie/młodzież pracują nad projektem „Punkt Komunikacyjny „Tęcza” - historia i dziedzictwo przemysłu” z wykorzystaniem nowoczesnych i nowych mediów, multi-funkcjonalnie (medialnie, dwujęzycznie) i dla wszechstronnego korzystania na miejscu.
 3. Polsko-niemiecki tydzień projektowy „W poszukiwaniu śladów dziedzictwa przemysłowego i historii”:
  • utworzenie niemiecko-polskiego zespołu „Wszyscy bez względu na wiek”,
  • wspólne spotkania,
  • w poszukiwaniu śladów przemysłowego dziedzictwa: kulturowe dziedzictwo i różnorodność w powiatach Zgorzelec i Görlitz,
  • doświadczenie różnorodności kulturowo-przemysłowej.
 4. Przedstawienie historii przemysłowej regionu granicznego, prezentacja wyników w ramach wystawy „Zeitsprünge“ („Skoki czasu”) i zebranie dobrych przykładów best practice – seminarium podsumowujące.

Partner wiodący:
Zeitsprung Zittau GmbH
Bahnhofstraβe 25, D-02763 Zittau
tel.: 0049 3583 777830
fax: 0049 3583 777815
infozeitsprung-zittaude

Osoba do kontaktu:
Mirko Quauck, quauckabs-roburde 

Partner projektu:
Stowarzyszenie „Europrymus” w Zgorzelcu
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
tel.: 0048 75 7210470
fax: 0048 75 64 81 998
infodpfa-europrymuspl

Osoba do kontaktu:
Marta Tofil, marta.tofildpfa-europrymuspl 

Szkoła Podstawowa „Tęcza” w Zgorzelcu w roku szkolnym 2013/ 2014 otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie edukacyjnym National Geographic Odkrywca, poszerzając w ten sposób horyzonty uczniów.

Współpraca pomiędzy szkołami "Tęcza" Zgorzelec i Regenbogen Goerlitz została zapoczątkowana w 2007 r. Zarówno nauczyciele jak i dzieci z obu szkół uczestniczą w regularnej wymianie, na którą składają się wspólne zajęcia, wspólne rady pedagogiczne oraz wspólne spędzanie czasu wolnego organizowanego w ramach festynów, dni sportu itp.

Polsko-niemieckie, wspólne spotkania dofinansowane są przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.