Skip navigation

projekty szkolne

Dzięki programowi Erasmus + uczniowie Szkoły Podstawowej „Tęcza” brali udział w wymianie międzynarodowej. Partnerem była DPFA w Zwickau.

Na naszych uczniów czekały cztery dni wspaniałej zabawy, wielu atrakcji oraz oczywiście nauki. Pierwszego dnia poznali swoich partnerów, oraz uczestniczyli w zabawach integracyjnych. Nazajutrz wspólnie z partnerami zwiedzali centrum Zwickau i poznawali ciekawostki dotyczące miasta. Następnie udali się do August Horch Museum, gdzie mogli obejrzeć zabytkowe samochody marki Audi. Zakończeniem dnia było wspólna kolacja, którą dzieci przygotowały samodzielnie, według polskich tradycji.

Trzeci dzień był dla naszych uczniów okazją do poznania szkoły naszych partnerów. Razem z kolegami ze szkoły w Zwickau chodzili na lekcje, a potem na zajęcia pozalekcyjne. Po wspólnym wykonaniu plakatów przyszedł czas na wspólną, również samodzielnie przygotowaną kolację.

Ostatni dzień projektu nasi uczniowie rozpoczęli od przygotowania prezentacji multimedialnych na temat "Mój kraj - twój kraj" przedstawiających różnice między Polską a Niemcami. Po omówieniu prac przyszedł czas na próby przed uroczystością oficjalnego zakończenia projektu.

Podczas występu uczestnicy zaprezentowali krótki program artystyczny i oczywiście nowo nabyte umiejętności językowe. Dzień zakończył się wspólnym grillowaniem i pożegnaniami.

Jesteśmy wdzięczni naszej szkole partnerskiej za zaproszenie. Dzięki programowi Erasmus + uczniowie mieli okazję do zdobycia wiedzy, poszerzenia horyzontów oraz poprawienia swoich zdolności językowych. Jednak przede wszystkim wyjazd ten był wspaniałą przygodą.

25.09.2019 r. Uczniowie klasy III b rozpoczęli ogólnopolski projekt edukacyjny „CZYTAM Z KLASĄ. Lekturki spod chmurki”, którego celem jest rozwój czytelnictwa wśród uczniów. Projekt składa się z 3 modułów. W każdym z nich uczniowie będą wybierali jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której następnie wykonają różnorodne zadania. . Program projektu opiera się na zmianie sposobu omawiania czytanych lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie klas pierwszych i drugich z SP „Tęcza” w Zgorzelcu brali udział w projekcie edukacyjnym pt. „ Mali Europejczycy”. Dzieci z obu szkół: Zgorzelec i Goerlitz od listopada, spotykały się na wspólnych warsztatach i przygotowywały się pod okiem wykwalifikowanych aktorów, do wystawienia sztuki teatralnej pt. „ Europa”. Finał projektu odbył się dnia 16 maja w naszej szkole.

Program był realizowany od 12.09.2018 r. do 12.03.2019 r. Pedagodzy, nauczyciele oraz uczniowie realizowali zadania odnoszące się do bezpieczeństwa w sieci – tematu przewodniego projektu. Wszystkie punkty programu zostały wysoko ocenione przez organizatorów, co zakończyło się sukcesem – otrzymaniem certyfikatu.

Szkoła Podstawowa „ Tęcza” w Zgorzelcu w roku szkolnym 2018/ 2019 realizuje projekt edukacyjny „Klimatyczna klasa” zorganizowany przez Fundację Uniwersytet Dzieci . Projekt ma na celu kształtowanie kompetencji społecznych uczniów i rozszerzanie ich wiedzy przyrodniczej.

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji XIII edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „ Trzymaj formę”, który pomaga rozwijać zainteresowania uczniów i poszerza ich wiedzę o świecie. Realizowany jest metodą projektu, dzięki czemu wykracza poza podstawę programową i programy nauczania szkoły. Projekt ma na celu: promocję aktywności fizycznej, uczenia prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej za zdrowie i zasady wolnego wyboru.

Program edukacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie zbilansowanej diety już od najmłodszych lat. Realizując program, nauczyciele podzielą się wiedzą na temat roli warzyw, owoców oraz ich przetworów. Zgodnie z opiniami ekspertów prawidłowe odżywianie dzieci przekłada się na zachowanie dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a w przyszłości zaprocentuje korzyściami zdrowotnymi odczuwanymi przez całe dalsze życie. Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych jest też łatwiejsze niż późniejsze ich korygowanie. Im wcześniej dziecko pozna zdrowe nawyki żywieniowe, tym szybciej uzna je za naturalne w swojej codziennej diecie.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 2019/ 2020. Po raz kolejny Zespół Szkół Tęcza przystąpił do programu edukacyjnego Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. To comiesięczne projekcje kinowe dla uczniów, realizowane w ramach cykli tematycznych dostosowanych do wszystkich etapów edukacyjnych. Program edukacji filmowej powiązany jest z podstawą programową i realizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkół„ Tęcza” kolejny raz przystąpili do ogólnopolskiego programu pt. „ Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Program jest dostosowany do wymogów podstawy programowej i oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych. Jego celem jest upowszechnianie ambitnej sztuki filmowej.

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie Szkoły Podstawowej "Tęcza" będą uczestniczyć w zajęciach z edukacji filmowej. Program, przeznaczony jest dla grup szkolnych, podzielony jest na cykle comiesięcznych pokazów. Każdy z cyklów skierowany jest do danej grupy wiekowej. Każdej projekcji towarzyszy prelekcja, związana z tematyką filmu, która stanowić może dobry punkt wyjścia do różnorodnych form pracy z uczniami.

Projekt pn. „Transgraniczne Warsztaty Innowacyjne Kultura Przemysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. i zakończył 30 czerwca 2014 r.

Partnerem wiodącym jest Zeitsprung Zittau gGmbH, a współpracującym z nim polskim partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Europrymus” w Zgorzelcu, w którego gestii jest zrealizowanie założeń określonych w Pakiecie prac nr 7- Polsko-niemiecki Punkt Komunikacyjny „Tęcza”.

W formie wolontariatu działania projektowe wspiera Pan Peter Marakanow z Zespołu Ekspertów Seniorów GörlitZgorzelec (SeniorKompetenzTeam).

Wartość projektu: 108.814,76 Euro, w tym wydatki Stowarzyszenia „Europrymus” w Zgorzelcu: 10.136,52 Euro.

 1. Zorganizowanie polsko-niemieckiego „Punktu Komunikacyjnego „Tęcza” - historia i dziedzictwo przemysłu” Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec
 2. Polscy uczniowie/młodzież pracują nad projektem „Punkt Komunikacyjny „Tęcza” - historia i dziedzictwo przemysłu” z wykorzystaniem nowoczesnych i nowych mediów, multi-funkcjonalnie (medialnie, dwujęzycznie) i dla wszechstronnego korzystania na miejscu.
 3. Polsko-niemiecki tydzień projektowy „W poszukiwaniu śladów dziedzictwa przemysłowego i historii”:
  • utworzenie niemiecko-polskiego zespołu „Wszyscy bez względu na wiek”,
  • wspólne spotkania,
  • w poszukiwaniu śladów przemysłowego dziedzictwa: kulturowe dziedzictwo i różnorodność w powiatach Zgorzelec i Görlitz,
  • doświadczenie różnorodności kulturowo-przemysłowej.
 4. Przedstawienie historii przemysłowej regionu granicznego, prezentacja wyników w ramach wystawy „Zeitsprünge“ („Skoki czasu”) i zebranie dobrych przykładów best practice – seminarium podsumowujące.

Partner wiodący:
Zeitsprung Zittau GmbH
Bahnhofstraβe 25, D-02763 Zittau
tel.: 0049 3583 777830
fax: 0049 3583 777815
infozeitsprung-zittaude

Osoba do kontaktu:
Mirko Quauck, quauckabs-roburde 

Partner projektu:
Stowarzyszenie „Europrymus” w Zgorzelcu
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
tel.: 0048 75 7210470
fax: 0048 75 64 81 998
infodpfa-europrymuspl

Osoba do kontaktu:
Marta Tofil, marta.tofildpfa-europrymuspl 

Szkoła Podstawowa „ Tęcza” w roku szkolnym 2018 / 2019 kontynuuje projekt mający na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Program „ Sprawny Dolnoślązaczek” opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy, spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej.

Nasza szkoła bierze udział w programie SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK, którego twórcą i realizatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”. Program ten skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego. Program ten z pewnością jest ciekawą i godną uwagi formą kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych, które pozytywnie wpłyną na jakość życia.

Współpraca pomiędzy szkołami "Tęcza" Zgorzelec i Regenbogen Goerlitz została zapoczątkowana w 2007 r. Zarówno nauczyciele jak i dzieci z obu szkół uczestniczą w regularnej wymianie, na którą składają się wspólne zajęcia, wspólne rady pedagogiczne oraz wspólne spędzanie czasu wolnego organizowanego w ramach festynów, dni sportu itp.

Polsko-niemieckie, wspólne spotkania dofinansowane są przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Program upowszechniania lekkiej atletyki Lekkoatletyka dla każdego! to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów. Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów.

Szkoła Podstawowa „Tęcza” w Zgorzelcu w roku szkolnym 2013/ 2014 otrzymała certyfikat uczestnictwa w programie edukacyjnym National Geographic Odkrywca, poszerzając w ten sposób horyzonty uczniów.

Głównym celem Programu WF z Klasą, do którego Szkoła Podstawowa Tęcza w Zgorzelcu przystąpiła w 2016r, organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, jest wzrost poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie w mądry i nowoczesny sposób lekcji WF-u.

W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej „ Tęcza” realizowany był program pod nazwą „W-F z Klasą objęty patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Zdrowia oraz Minister Edukacji Narodowej. Szkoła otrzymała certyfikat ukończenia II edycji programu WF z Klasą.

Śniadanie Daje Moc, to program edukacyjny, w którym Szkoła Podstawowa „ Tęcza” po raz kolejny wzięła udział. Najważniejsze cele programu 2016/2017 to:

1)Zwiększanie świadomości na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka

2)Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia

Program „ Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń” w roku szkolnym 2017/ 2018 służył podniesieniu poziomu bezpieczeństwa Szkół Tęcza i uczniów oraz spopularyzowaniu wśród uczniów podstawowych norm współżycia, poszanowania praw ucznia, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie i obyczajach.