Skip navigation
 


Mali Sportowcy na pograniczu polsko-saksońskim
nr. ERN-PL-19.11.28-881

W ramach projektu pt. „Mali Sportowy na pograniczu polsko- saksońskim”, zaplanowane zostało sześć spotkań, których uczestnikami byli uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej Tęcza w Zgorzelcu i uczniowie partnerskiej szkoły DPFA- Regenbogen- Grundschule. W okresie od stycznia do końca lutego 2020r. udało się nam zrealizować trzy spotkania. Ze względów epidemicznych kolejne trzy warsztaty zostały przełożone na rok szkolny 2020/2021. Z początkiem września przystąpiliśmy do kontynuacji rozpoczętej współpracy, co zaowocowało kolejnymi trzema spotkaniami . Zwieńczeniem projektu był Europejski Piknik Sportowy, który odbył się 16 września 2021 r.

Im Rahmen des Projekts "Kleine Sportler im polnisch-sächsischen Grenzraum" wurden sechs Treffen eingeplant, an denen Schüler der Klassen 1-3 der Tęcza-Grundschule in Zgorzelec und Schüler der Partnerschule DPFA-Regenbogen-Grundschule teilnahmen. Im Zeitraum von Januar bis Ende Februar 2020 konnten wir drei Begegnungen durchführen. Aus epidemischen Gründen wurden die nächsten drei Treffen auf das Schuljahr 2020/2021 verschoben. Anfang September begannen wir, die Zusammenarbeit fortzusetzen, was zu drei weiteren Treffen führte. Der Höhepunkt des Projekts war das Europäische Sportpicknick, das am 16. September 2021 stattfand. Mehr über die Aktivitäten, die während des Projekts stattgefunden haben.


Wesołe, zimowe zabawy sportowe na lodowisku / Fröhliche Sportwinterspiele auf der Eisfläche – 30.01.2020 r.

Wesołe, zimowe zabawy sportowe na lodowisku / Wintersportwettbewerbe uaf der Eisfläche – 06.02.2020 r.

Zabawy sportowe w sam raz na zimowy czas / Sportspiele – genau richtig für die Winterzeit– 27.02.2020 r.

Dbamy o sprawność fizyczną / Wir kümmern uns um unsere körperliche Tüchtigkeit – 10.09.2020 r.

Sport to zdrowie / Sport hält gesund – 17.09.2020 r.

Sport na wesoło / Sport auf fröhliche Art und Weise – 24.09.2020 r.

Europejski Piknik Sportowy / Europapicknick zum Abschluss des Projektes – 16.09.2021 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska - Saksonia 2014-2022

Więcej o działaniach, które odbyły się podczas realizacji projektu:

Artykuł w Gazecie Wojewódzkiej z dn. 24.03.2020 r.

Artykuł w Gazecie Wojewódzkiej z dn. 28.09.2021 r.

Mali Sportowcy - film nr 1

Mali Sportowcy - film nr 2 (Piknik)