Skip navigation

Wizja i misja Polsko-Niemieckiego Przedszkola "Tęcza" w Zgorzelcu

Przedszkole „Tęcza” jest placówką otwartą, bezpieczną i przyjazną dla dzieci oraz ich rodziców. Pragniemy wychować dziecko jako człowieka twórczego, kreatywnego, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Pracujący tu nauczyciele pragną stale doskonalić swój rozwój zawodowy, podnosić swoje kwalifikacje, aby zapewnić wychowankom wszechstronny, harmonijny rozwój.

Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego podmiotowość i prawa. Oferta edukacyjna inspiruje wychowanków do ciekawości poznawczej oraz zachęca do aktywności twórczej: ruchowej, plastycznej, muzycznej i językowej. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom indywidualizując ich rozwój i uwzględniając spontaniczną aktywność dziecka w sferze poznawczej, emocjonalno-społecznej i fizycznej. Nauczyciele wychowania przedszkolnego dokładają wszelkich starań, aby prowadzone zajęcia były ciekawe, skupiające uwagę dzieci. Odwołują się do innowacyjnych metod i technik pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Poprzez atrakcyjne zajęcia, rozbudzana jest naturalna ciekawość każdego dziecka, które nie boi się podejmować prób odkrywania tajemnic świata. Wspólnie gotujemy, pieczemy, przeprowadzamy eksperymenty, poznajemy nowe przedmioty, spotykamy się z ciekawymi ludźmi, odwiedzamy interesujące miejsca, poszukujemy, odkrywamy, badamy, uczymy się i radośnie bawimy.

"Poprzez szlachetną edukację otwieramy drogę do mądrego życia".