Skip navigation

Nasza oferta

Tęczowe przedszkole jest placówką niepubliczną. Oferujemy edukację dzieci w trzech grupach zróżnicowanych wiekowo. Nasze działania edukacyjno-wychowawcze, oparte są na innowacjach pedagogicznych. Wprowadzamy nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne oraz metodyczne. Pragniemy, aby nauka i zabawa w tęczowym przedszkolu była wyjątkowa, radosna, twórcza i obejmowała różnorodne metody i techniki nauczania. Posiadamy nowoczesne wyposażenie do nauki i zabaw multimedialnych.W ciągu dnia zapewniamy przedszkolakom wyżywienie w postaci śniadania, dwudaniowego obiadu oraz podwieczorek.

NASZE ATUTY:

•    Gabinet sensoryczny.

•    Opieka od 6:30 do 17:30.

•    Język angielski oraz język niemiecki codziennie w formie przystępnych, wesołych  zabaw.

•    Uczestnictwo w polsko-niemieckich projektach edukacyjnych.

•    Stosowanie różnorodnych form i  nowatorskich metod nauczania.

•    Zadania stawiane na miarę sukcesu dziecka.

•    Urozmaicone zajęcia dla dzieci, aktywizujące metody, pedagogika zabawy KLANZA .

•    Uczestnictwo w zajęciach sportowych w sali gimnastycznej pod okiem profesjonalistów.

•    Zabawy rytmiczno- muzyczne.

•    Gimnastyka korekcyjna.

•    Zumba dla najmłodszych.

•    Dla chętnych nauka tańca nowoczesnego.

•    Zabawy ruchowe na bezpiecznym placu zabaw.

•    Przyjazna rodzinna atmosfera.

•    Indywidualne podejście do każdego dziecka.

•    Przytulna, zaciszna sala dla dzieci.

•    Oddzielny, bezpieczny i cichy ciąg komunikacyjny .

•    Wycieczki, spacery, wyjścia poza teren przedszkola.

•    Atrakcyjne wydarzenia w ciągu roku szkolnego.

•    Kodowanie na dywanie- zabawy doskonalące umiejętność logicznego myślenia.

•    Nauka gry w szachy.

•    Warsztaty świetlicowe: bajkoterapia, muzykoterapia,  Kuchcikowo, ABC - dobrego wychowania.

•    Cykliczne spotkania z muzykami  m. in. z Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, teatrem lalek, ciekawymi ludźmi.

•    Zabawy multimedialne z „Magicznym dywanem” i tablicą interaktywną.

•    Realizacje z przebiegu zajęć do wglądu Rodziców.

•    Możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

•    Możliwość współpracy z logopedą.

•     Opieka specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej.

•     Terapia ręki w formie warsztatów.

•     Terapia sensoplastyczna w formie warsztatów.

•    Wykwalifikowana kadra  pedagogiczna posiadająca aktualne szkolenia BHP oraz kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.