Skip navigation

Co nas wyróżnia

Od kilku lat prowadzimy współpracę ze szkołami i przedszkolami na terenie Niemiec. Uczestniczymy we wspólnych zabawach, piknikach i spotkaniach okolicznościowych.

Polsko-niemieckie, wspólne spotkania dofinansowane są przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży. Naszym partnerem jest Niemiecko-Polskie Przedszkole Św. Franciszka w Ostritz.

Należymy do Stowarzyszenia TriLingo, które dąży do wspierania nauczania języków sąsiednich w niemiecko-polsko-czeskim Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, zaczynając już od najmłodszych lat życia. Celem stowarzyszenia jest, aby nauczanie języków sąsiednich i międzykulturowa nauka stały się normalnością w regionie sąsiadujących ze sobą trzech państw.

Uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych „ Góra Grosza” oraz „Szlachetna Paczka”

Dbając o higienę jamy ustnej, zdobyliśmy Certyfikat Akademii Aquafresh

Uczestniczymy w szkolnej akcji „Akademia Wiedzy Praktycznej”, w ramach której przedszkolaki poprzez zabawy badawcze, wycieczki i obserwacje, nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne.

WIZJA SZKOŁY

„Poprzez szlachetną edukację otwieramy drogę do mądrego życia”

DPFA Europrymus Sp. z o.o. jest spółką edukacyjną należącą do grupy firm DPFA Akademiegruppe. Jej zadaniem jest zapewnienie bardzo dobrych warunków nauki uczniom w Zespole Szkół Tęcza od roku 2007. Wieloletnie doświadczenie w edukacji oraz dobre praktyki w zarządzaniu zasobami szkoły zaowocowały dużą grupą uczniów, która w Zgorzelcu może kształcić się na najwyższym poziomie zaczynając od przedszkola a kończąc na Liceum Ogólnokształcącym.
Dowodem na to są najwyższe w Powiecie Zgorzeleckim wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych oraz absolwenci, którzy kontynuują kształcenie w renomowanych szkołach w kraju i za granicą.

Dowodem na to są najwyższe w Powiecie Zgorzeleckim wyniki uczniów na egzaminach zewnętrznych oraz absolwenci, którzy kontynuują kształcenie w renomowanych szkołach w kraju i za granicą.

Atuty Szkół Tęcza to:

 • nauka języka obcego na wysokim poziomie już od przedszkola, 5 godz. w tyg. języka angielskiego, 5 godz. w tyg. języka niemieckiego + zajęcia przygotowujące do certyfikatów językowych od klasy IV (Goethe Institut i Cambrige English), zajęcia z nativ speakerem;
 • udział w wielu projektach o zasięgu międzynarodowym – współpraca ze szkołami i przedszkolem w Gorlitz, gimnazjum w Zwickau, przedszkolem w Ostritz, Wyższą Szkołą w Bautzen;
 • zwiększona liczba zajęć edukacyjnych obowiązkowych + dodatkowe zajęcia na przygotowanie do olimpiad i konkursów oraz na pomoc w nauce;
 • zajęcia logopedyczne oraz opieka specjalistów w zakresie terapii pedagogicznej i psychologicznej;
 • zaangażowana i przyjazna kadra pedagogiczna zorientowana na rozwój indywidualnych potrzeb ucznia,
 • stosowanie innowacyjnych form i metod nauczania z wykorzystaniem nowych technologii w pięknie wyremontowanym budynku i nowocześnie wyposażonych gabinetach - magiczny dywan, roboty, ozoboty, nauka kodowania, zajęcia tabletowe, tablice multimedialne, platforma edukacyjna, 2 gabinety komputerowe, laboratorium fizyczno-chemiczne, nowoczesna kuchnia uczniowska;
 • szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych pozwalający rozwijać u uczniów zainteresowania: kółka dodatkowych języków obcych (hiszpański, rosyjski), matematyczne, fizyczne, chemiczne, informatyczne, teatralne, wokalne, sportowe (wszystkie dyscypliny), turystyczne oraz inne w zależności od potrzeb;
 • otwartość na propozycje oraz sugestie rodziców, szeroka współpraca w budowaniu szkoły;
 • bezpieczeństwo: domofon, monitoring, zamknięcia antypaniczne – nikt niepowołany nie wejdzie do szkoły;
 • bezpieczne place zabaw, boiska do piłki nożnej i siatkowej, stół do ping – ponga na zewnątrz, bieżnie, 2 sale gimnastyczne, sala lustrzana;
 • zorganizowany wypoczynek letni i zimowy.

 

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE „TĘCZA” jest placówką, gdzie każdy przedszkolak rozwija się radośnie i twórczo. Oferujemy profesjonalną opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat. Bogata oferta warsztatów dodatkowych umożliwia wszechstronny i harmonijny rozwój  przedszkolaków, które chętnie uczestniczą w zajęciach manualnych, ruchowych,  muzycznych,  sportowych, tanecznych i kulinarnych. Nowością w tym roku jest bajkoterapia, muzykoterapia oraz ABC-dobrego wychowania.
Codziennie odbywają się wspomniane w atutach zajęcia języka angielskiego i niemieckiego.
Już przedszkolaki uczestniczą w zajęciach z elementami robotyki i kodowania a dzięki bliskości szkoły podstawowej nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne w szkolnej akcji „Akademia Wiedzy Praktycznej”  poprzez zabawy badawcze, wycieczki i obserwacje.

 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ „ TĘCZA”  w klasach I-III  przy niezwykłej staranności w doborze treści, metod i technik nauczania, szkoła nie tylko koncentruje się na kształceniu sprawności intelektualnych, ale również na rozwijaniu wyobraźni poprzez ćwiczenia z zakresu dramy, improwizacji teatralnej, śpiewu, niekonwencjonalnych działań plastycznych, czy tez innych prac projektowych, które szerzej można nazwać edukacją wyobraźni. Od początku istnienia szkoły uczniowie klas I-III biorą udział we wspólnych regularnych zajęciach ze Szkołą Partnerską Regenbogen w Görlitz.

W drugim etapie edukacyjnym w klasach IV-VIII uczniowie uczestniczą w rozszerzonych zajęciach matematyki, przyrody, biologii, chemii, fizyki, języka polskiego, historii oraz innych kołach zainteresowań. Nasi uczniowie zdobywają pierwsze zaszczytne miejsca laureatów w wielu konkursach powiatowych i wojewódzkich. Atutem jest wspomniana intensywna nauka języka niemieckiego i angielskiego – uczniowie zdają zewnętrzne egzaminy językowe bardzo często z wyróżnieniem. Mogą swoje umiejętności wykorzystać i pogłębiać w międzynarodowych projektach. 

 

EUROPEJSKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W ZGORZELCU oferuje trzy profile kształcenia, przygotowujące do studiów technicznych, medycznych i humanistycznych. Indywidualizacja jest cechą liceum co pozwala ukierunkować się i jak najlepiej przygotować do matury oraz dalszego kształcenia. Już w klasie pierwszej oferujemy rozszerzenia przedmiotowe – nie ma tego w żadnej innym liceum w regionie.
Liceum uruchamia także dodatkowe zajęcia edukacyjne prowadzone przez praktyków z różnych dziedzin, które mają pomóc młodym ludziom wybrać przyszły zawód.
Europejskie Liceum Ogólnokształcące w Zgorzelcu:

 • Profil automatyka – robotyka
 • Profil humanistyczno – prawny
 • Profil farmaceutyczno – medyczny

Dołącz do nas ! Przygotujemy Cię do zdania matury oraz podjęcia wymarzonych studiów w Polsce lub za granicą.

 

Szkoła ma wielu laureatów na szczeblu powiatowym oraz wojewódzkim we wszystkich przedmiotach.