Skip navigation

Co nas wyróżnia

Od kilku lat prowadzimy współpracę ze szkołami i przedszkolami na terenie Niemiec. Uczestniczymy we wspólnych zabawach, piknikach i spotkaniach okolicznościowych.

Polsko-niemieckie, wspólne spotkania dofinansowane są przez Polsko- Niemiecką Współpracę Młodzieży. Naszym partnerem jest Niemiecko-Polskie Przedszkole Św. Franciszka w Ostritz.

Należymy do Stowarzyszenia TriLingo, które dąży do wspierania nauczania języków sąsiednich w niemiecko-polsko-czeskim Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa, zaczynając już od najmłodszych lat życia. Celem stowarzyszenia jest, aby nauczanie języków sąsiednich i międzykulturowa nauka stały się normalnością w regionie sąsiadujących ze sobą trzech państw.

Uczestniczymy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych „ Góra Grosza” oraz „Szlachetna Paczka”

Dbając o higienę jamy ustnej, zdobyliśmy Certyfikat Akademii Aquafresh

Uczestniczymy w szkolnej akcji „Akademia Wiedzy Praktycznej”, w ramach której przedszkolaki poprzez zabawy badawcze, wycieczki i obserwacje, nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne.