Skip navigation

Rada Rodziców

RADY RODZICÓW SZKOŁY Podstawowej „Tęcza” w Zgorzelcu

z dnia 25 września 2017 roku w sprawie ukonstytuowania się RADY i przydziału funkcji w roku szkolnym 2017/18

Ustala się następujący skład osobowy Rady Rodziców:

1. Przewodniczący Rady Rodziców - Anna Ciosek-Dąbrowska

2. Zastępca przewodniczącego RR – Julia Tsivinskas (oddziały przedszkolne)

3. Sekretarz RR – Piotr Ziemlak (kl. I –III)

4. Członkowie: Sandra Czajkowska, Dorota Dubiecka, Izabela Gruś, Katarzyna Janasik, Oliwia Liro, Marzena Majer, Joanna Matys, Edyta Pietrzak, Katarzyna Sozańska, Agnieszka Tarczyńska, Przemysław Ukleja, Iwona Warchoł, Adrian Zdzierak, Agnieszka Żuk.