Skip navigation

Samorząd Uczniowski I klasy Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego

Przewodnicząca klasy - Jagoda Paszkiewicz

Vice przewodniczący - Dominik Tomaszewski

Skarbnik - Wojciech Polachowski