Skip navigation

Administracja

Foto von Wojciech Warszawski
Wojciech Warszawski
Dyrektor Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu
ul. Bohaterów II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
Foto von Marta Tofil
Marta Tofil
Specjalista do spraw finansowych
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
Foto von Agnieszka Muzyka
Agnieszka Muzyka
Specjalista ds. kadrowych
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec