Skip navigation

Rekrutacja

Zapewniamy bezpieczną i mądrą relację w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Przygotowujemy do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Pomagamy młodemu człowiekowi w kształtowaniu osobowości w nowoczesnych warunkach klimatu edukacyjnego.

Europejskie Liceum Ogólnokształcące realizuje podstawę programową MEN, wzbogaconą poprzez:

 • indywidualizację procesu nauczania,
 • rozszerzoną naukę języków obcych, szczególnie języków niemieckiego i angielskiego, (z podziałem na grupy),
 • zajęcia językowe z udziałem native speakerów,
 • przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów językowych (np. GOETHE-INSTITUT, CAMBRIDGE ESOL),
 • autorski program wychowawczy,
 • autorskie programy nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • edukacyjne projekty indywidualne i grupowe,
 • nowoczesną bazę dydaktyczną,
 • bogatą ofertę warsztatów kreatywnych,
 • rozszerzony program informatyki, biologii, chemii, matematyki, fizyki z możliwością realizacji części zajęć przy współpracy wykładowców z uczelni wyższych w kraju i za granicą,
 • platformę edukacyjną prowadzoną przez nauczycieli i uczniów,
 • możliwość uzyskania certyfikatów z różnych dziedzin.

Założenia programu wychowawczego ukierunkowane na wartości, którym służy liceum:

 • poszanowanie godności każdej osoby,
 • kształtowanie postawy etycznej,
 • poszanowanie dobra wspólnego w postawie publicznej,
 • europejska kultura w życiu i odbiorze sztuki,
 • dążenie do prawdy w działaniu i poznawaniu świata,
 • wolność działania i dokonywania wyborów,
 • zdrowy styl życia.

Przygotowaliśmy dla Ciebie trzy profile kształcenia:

 • profil farmaceutyczny,
 • profil politechniczny,
 • profil humanistyczny.