Skip navigation

Film promocyjny

Informacja

Oferuje trzy profile kształcenia:

 • profil politechniczny,
 • profil farmaceutyczno - medyczny
 • profil humanistyczny,
 • profil psychologiczno - pedagogiczny NOWOŚĆ! od września 2023 r.

Film promocyjny

 • od pierwszej klasy zajęcia profilowe,
 • w każdym profilu 10 h języka nowożytnego,
 • przygotowanie do zdawania certyfikatów językowych,
 • język obcy z native speakerem,
 • oprócz rozszerzeń profilowych dodatkowe zajęcia z matematyki, fizyki, j. polskiego,
 • edukacja prawna, koło redaktorskie, programowanie, taniec, śpiew, zajęcia sportowe, kółko turystyczne, zajęcia teatralne i wiele innych,
 • przyjazna i doświadczona kadra pedagogiczna,

 • laboratorium fizyczno-chemiczne,
 • kuchnia uczniowska,
 • dwie pracownie komputerowe w tym automatyki i robotyki,
 • klasa tabletowa,
 • tablice interaktywne,
 • projektor w każdej pracowni.
 • wykorzystanie najnowszych technologii w nauczaniu,
 • współpraca z innymi szkołami i uczelniami w kraju i za granicą,
 • działalność społeczna i charytatywna.