Skip navigation

Adresy

ul. Bohaterów II AWP 16
59-900 Zgorzelec
tel.: +48 75 64 60 622
Fax.: +48 75 64 81 998
tel. kom.: +48 609 470 318
liceumdpfa-europrymuspl
www.szkoly-tecza.pl

ul. Boh. II AWP 16
59-900 Zgorzelec
tel.: 75 72 10 470
fax: 75 64 81 998
infodpfa-europrymuspl
www.dpfa-europrymus.pl 

ul. Boh. II AWP 16
59-900 Zgorzelec
Nr KRS: 0000323956
Bank: PKO BP SA w Warszawie/ I O. w Zgorzelcu
Nr konta: 41 1020 2137 0000 9102 0101 2772

Organ prowadzący

Bre Bank S.A. Oddział korporacyjny we Wrocławiu
Konto PLN: 94 1140 1140 0000 5875 5900 1004

Stowarzyszenie Europrymus
(darowizny na rzecz szkoły):

Bank: PKO BP SA I Oddział w Zgorzelcu
41 1020 2137 0000 9102 0101 2772
Będziemy wdzięczni za przekazanie 1% podatku.

Wpłaty za czesne oraz wpisowe należy dokonywać na indywidualny nr subkonta dziecka zgodnie z załącznikiem do umowy.

Wpłaty za wyżywienie oraz zajęcia dodatkowe podawane co miesiąc należy dokonywać na konto Rady Rodziców w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania informacji (dokonując wpłaty, proszę w tytule podać imię i nazwisko dziecka oraz za jaki miesiąc z dopiskiem LICEUM).

Ubezpieczenie dziecka: wysokość składki podana zostanie na początku września danego roku szkolnego. Sprawy organizacyjne będą przekazywane na bieżąco w ogłoszeniach i w wiadomościach w dzienniku: LIBRUS oraz na platformie edukacyjnej www.office.com. W budynku szkoły funkcjonuje domofon.