Skip navigation

informacje dla kandydatów

Założenia programowe Europejskiego Gimnazjum

Wartości, którym służy gimnazjum:

  • poszanowanie godności każdej osoby,
  • kształtowanie postawy etycznej,
  • poszanowanie dobra wspólnego w postawie publicznej,
  • europejska kultura w życiu i odbiorze sztuki,
  • dążenie do prawdy w działaniu i poznawaniu świata,
  • wolność działania i dokonywania wyborów,
  • zdrowy styl życia.

Gimnazjum realizuje podstawę programową MEN

którą wzbogaca poprzez:

  • indywidualizację procesu nauczania,
  • rozszerzoną naukę języków obcych, szczególnie języków niemieckiego i angielskiego, (z podziałem na grupy)
  • zajęcia językowe z udziałem native speakerów
  • przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów językowych (np. GOETHE-INSTITUT, CAMBRIDGE ESOL)
  • autorski program wychowawczy,
  • autorskie programy nauczania poszczególnych przedmiotów,
  • edukacyjne projekty indywidualne i grupowe,
  • nowoczesną bazę dydaktyczną,
  • bogatą ofertę warsztatów kreatywnych,
  • rozszerzony program informatyki z możliwością realizacji części zajęć przy współpracy wykładowców z uczelni wyższych.

Rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów:

  • zajęcia informatyczne
  • zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne
  • zajęcia sportowe (wg predyspozycji uczniów)
  • zajęcia taneczne
  • kółko turystyczne
  • zajęcia polonistyczne, dziennikarskie
  • zajęcia matematyczne
  • zajęcia przygotowujące do konkursów, testów gimnazjalnych
  • zajęcia fizyczno-chemiczne
  • zajęcia biologiczne
  • język rosyjski, hiszpański, francuski
  • przygotowanie do państwowych egzaminów językowych