Skip navigation

informacje dla kandydatów

Założenia programowe Europejskiego Gimnazjum

Wartości, którym służy gimnazjum:

 • poszanowanie godności każdej osoby,
 • kształtowanie postawy etycznej,
 • poszanowanie dobra wspólnego w postawie publicznej,
 • europejska kultura w życiu i odbiorze sztuki,
 • dążenie do prawdy w działaniu i poznawaniu świata,
 • wolność działania i dokonywania wyborów,
 • zdrowy styl życia.

Gimnazjum realizuje podstawę programową MEN

którą wzbogaca poprzez:

 • indywidualizację procesu nauczania,
 • rozszerzoną naukę języków obcych, szczególnie języków niemieckiego i angielskiego, (z podziałem na grupy)
 • zajęcia językowe z udziałem native speakerów
 • przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów językowych (np. GOETHE-INSTITUT, CAMBRIDGE ESOL)
 • autorski program wychowawczy,
 • autorskie programy nauczania poszczególnych przedmiotów,
 • edukacyjne projekty indywidualne i grupowe,
 • nowoczesną bazę dydaktyczną,
 • bogatą ofertę warsztatów kreatywnych,
 • rozszerzony program informatyki z możliwością realizacji części zajęć przy współpracy wykładowców z uczelni wyższych.

Rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów:

 • zajęcia informatyczne
 • zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne
 • zajęcia sportowe (wg predyspozycji uczniów)
 • zajęcia taneczne
 • kółko turystyczne
 • zajęcia polonistyczne, dziennikarskie
 • zajęcia matematyczne
 • zajęcia przygotowujące do konkursów, testów gimnazjalnych
 • zajęcia fizyczno-chemiczne
 • zajęcia biologiczne
 • język rosyjski, hiszpański, francuski
 • przygotowanie do państwowych egzaminów językowych