Zum Inhalt springen

projekty szkolne

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie Szkół„ Tęcza” kolejny raz przystąpili do ogólnopolskiego programu pt. „ Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”. Program jest dostosowany do wymogów podstawy programowej i oddziaływań wychowawczo- dydaktycznych. Jego celem jest upowszechnianie ambitnej sztuki filmowej.

W roku szkolnym 2017/18 uczniowie Szkoły Podstawowej "Tęcza" będą uczestniczyć w zajęciach z edukacji filmowej. Program, przeznaczony jest dla grup szkolnych, podzielony jest na cykle comiesięcznych pokazów. Każdy z cyklów skierowany jest do danej grupy wiekowej. Każdej projekcji towarzyszy prelekcja, związana z tematyką filmu, która stanowić może dobry punkt wyjścia do różnorodnych form pracy z uczniami.

Projekt pn. „Transgraniczne Warsztaty Innowacyjne Kultura Przemysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. i potrwa do 30 czerwca 2014 r.

Partnerem wiodącym jest Zeitsprung Zittau gGmbH, a współpracującym z nim polskim partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Europrymus” w Zgorzelcu, w którego gestii jest zrealizowanie założeń określonych w Pakiecie prac nr 7- Polsko-niemiecki Punkt Komunikacyjny „Tęcza”.

W formie wolontariatu działania projektowe wspiera Pan Peter Marakanow z Zespołu Ekspertów Seniorów GörlitZgorzelec (SeniorKompetenzTeam).

Wartość projektu: 108.814,76 Euro, w tym wydatki Stowarzyszenia „Europrymus” w Zgorzelcu: 10.136,52 Euro.

 1. Zorganizowanie polsko-niemieckiego „Punktu Komunikacyjnego „Tęcza” - historia i dziedzictwo przemysłu” Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec
 2. Polscy uczniowie/młodzież pracują nad projektem „Punkt Komunikacyjny „Tęcza” - historia i dziedzictwo przemysłu” z wykorzystaniem nowoczesnych i nowych mediów, multi-funkcjonalnie (medialnie, dwujęzycznie) i dla wszechstronnego korzystania na miejscu.
 3. Polsko-niemiecki tydzień projektowy „W poszukiwaniu śladów dziedzictwa przemysłowego i historii”:
  • utworzenie niemiecko-polskiego zespołu „Wszyscy bez względu na wiek”,
  • wspólne spotkania,
  • w poszukiwaniu śladów przemysłowego dziedzictwa: kulturowe dziedzictwo i różnorodność w powiatach Zgorzelec i Görlitz,
  • doświadczenie różnorodności kulturowo-przemysłowej.
 4. Przedstawienie historii przemysłowej regionu granicznego, prezentacja wyników w ramach wystawy „Zeitsprünge“ („Skoki czasu”) i zebranie dobrych przykładów best practice – seminarium podsumowujące.
 1. Praca nad projektem „Punkt komunikacyjny „Tęcza” – historia i dziedzictwo przemysłu”.
  10 godzin zajęć w m-cu marzec 2014 r.
 2. Polsko-niemiecki tydzień projektowy „W poszukiwaniu śladów dziedzictwa przemysłowego i historii”:
  • 31.03.2014 - praca nad planem wycieczki- śladami kultury przemysłu w powiecie zgorzeleckim i görlitzkim;
  • 01.04.2014 - wycieczka;
  • 02.04.2014 - prace plastyczne w plenerze „szkice węglem”;
  • 03.04.2014 - wystawa „Skoki w czasie” w historycznym pojeździe Robur, kontynuacja prac plastycznych w plenerze;
  • 04.04.2014 - przygotowanie prezentacji multimedialnej z prac plastycznych wykonanych przez uczniów.
 3. Seminarium podsumowujące oraz prezentacja rezultatów pracy podczas warsztatów innowacyjnych oraz tygodnia projektowego połączone z wystawą prac uczestników Projektu:
  25 czerwca 2014 r.

Partner wiodący:
Zeitsprung Zittau GmbH
Bahnhofstraβe 25, D-02763 Zittau
tel.: 0049 3583 777830
fax: 0049 3583 777815
infozeitsprung-zittaude

Osoba do kontaktu:
Mirko Quauck, quauckabs-roburde 

Partner projektu:
Stowarzyszenie „Europrymus” w Zgorzelcu
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
tel.: 0048 75 7210470
fax: 0048 75 64 81 998
infodpfa-europrymuspl

Osoba do kontaktu:
Marta Tofil, marta.tofildpfa-europrymuspl 

Szkoła Podstawowa „ Tęcza” w roku szkolnym 2018 / 2019 kontynuuje projekt mający na celu zachęcenie uczniów klas I-III szkół podstawowych do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. Program „ Sprawny Dolnoślązaczek” opracowany przez Dolnośląski Szkolny Związek Sportowy, spełnia wszelkie wymagania i cele podstawy programowej.

Nasza szkoła bierze udział w programie SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK, którego twórcą i realizatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”. Program ten skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego. Program ten z pewnością jest ciekawą i godną uwagi formą kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych, które pozytywnie wpłyną na jakość życia.

Współpraca pomiędzy szkołami "Tęcza" Zgorzelec i Regenbogen Goerlitz została zapoczątkowana przed prawie siedmioma laty, w 2007 r. Zarówno nauczyciele jak i dzieci z obu szkół uczestniczą w regularnej wymianie, na którą składają się wspólne zajęcia, wspólne rady pedagogiczne oraz wspólne spędzanie czasu wolnego organizowanego w ramach festynów, dni sportu itp.

Polsko-niemieckie, wspólne spotkania dofinansowane są przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Program upowszechniania lekkiej atletyki Lekkoatletyka dla każdego! to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów. Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów.