Zum Inhalt springen

projekty szkolne

Projekt pn. „Transgraniczne Warsztaty Innowacyjne Kultura Przemysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013 rozpoczął się 1 stycznia 2014 r. i potrwa do 30 czerwca 2014 r.

Partnerem wiodącym jest Zeitsprung Zittau gGmbH, a współpracującym z nim polskim partnerem projektu jest Stowarzyszenie „Europrymus” w Zgorzelcu, w którego gestii jest zrealizowanie założeń określonych w Pakiecie prac nr 7- Polsko-niemiecki Punkt Komunikacyjny „Tęcza”.

W formie wolontariatu działania projektowe wspiera Pan Peter Marakanow z Zespołu Ekspertów Seniorów GörlitZgorzelec (SeniorKompetenzTeam).

Wartość projektu: 108.814,76 Euro, w tym wydatki Stowarzyszenia „Europrymus” w Zgorzelcu: 10.136,52 Euro.

 1. Zorganizowanie polsko-niemieckiego „Punktu Komunikacyjnego „Tęcza” - historia i dziedzictwo przemysłu” Europa-Miasta Görlitz/Zgorzelec
 2. Polscy uczniowie/młodzież pracują nad projektem „Punkt Komunikacyjny „Tęcza” - historia i dziedzictwo przemysłu” z wykorzystaniem nowoczesnych i nowych mediów, multi-funkcjonalnie (medialnie, dwujęzycznie) i dla wszechstronnego korzystania na miejscu.
 3. Polsko-niemiecki tydzień projektowy „W poszukiwaniu śladów dziedzictwa przemysłowego i historii”:
  • utworzenie niemiecko-polskiego zespołu „Wszyscy bez względu na wiek”,
  • wspólne spotkania,
  • w poszukiwaniu śladów przemysłowego dziedzictwa: kulturowe dziedzictwo i różnorodność w powiatach Zgorzelec i Görlitz,
  • doświadczenie różnorodności kulturowo-przemysłowej.
 4. Przedstawienie historii przemysłowej regionu granicznego, prezentacja wyników w ramach wystawy „Zeitsprünge“ („Skoki czasu”) i zebranie dobrych przykładów best practice – seminarium podsumowujące.
 1. Praca nad projektem „Punkt komunikacyjny „Tęcza” – historia i dziedzictwo przemysłu”.
  10 godzin zajęć w m-cu marzec 2014 r.
 2. Polsko-niemiecki tydzień projektowy „W poszukiwaniu śladów dziedzictwa przemysłowego i historii”:
  • 31.03.2014 - praca nad planem wycieczki- śladami kultury przemysłu w powiecie zgorzeleckim i görlitzkim;
  • 01.04.2014 - wycieczka;
  • 02.04.2014 - prace plastyczne w plenerze „szkice węglem”;
  • 03.04.2014 - wystawa „Skoki w czasie” w historycznym pojeździe Robur, kontynuacja prac plastycznych w plenerze;
  • 04.04.2014 - przygotowanie prezentacji multimedialnej z prac plastycznych wykonanych przez uczniów.
 3. Seminarium podsumowujące oraz prezentacja rezultatów pracy podczas warsztatów innowacyjnych oraz tygodnia projektowego połączone z wystawą prac uczestników Projektu:
  25 czerwca 2014 r.

Partner wiodący:
Zeitsprung Zittau GmbH
Bahnhofstraβe 25, D-02763 Zittau
tel.: 0049 3583 777830
fax: 0049 3583 777815
infozeitsprung-zittaude

Osoba do kontaktu:
Mirko Quauck, quauckabs-roburde 

Partner projektu:
Stowarzyszenie „Europrymus” w Zgorzelcu
ul. Boh. II AWP 16, 59-900 Zgorzelec
tel.: 0048 75 7210470
fax: 0048 75 64 81 998
infodpfa-europrymuspl

Osoba do kontaktu:
Marta Tofil, marta.tofildpfa-europrymuspl 

Nasza szkoła bierze udział w programie SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK, którego twórcą i realizatorem jest Szkolny Związek Sportowy „Dolny Śląsk”. Program ten skierowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania różnorodną aktywnością sportową, poprzez uatrakcyjnienie realizowanych zajęć wychowania fizycznego. Program ten z pewnością jest ciekawą i godną uwagi formą kształtowania właściwych nawyków zdrowotnych, które pozytywnie wpłyną na jakość życia.

Współpraca pomiędzy szkołami "Tęcza" Zgorzelec i Regenbogen Goerlitz została zapoczątkowana przed prawie siedmioma laty, w 2007 r. Zarówno nauczyciele jak i dzieci z obu szkół uczestniczą w regularnej wymianie, na którą składają się wspólne zajęcia, wspólne rady pedagogiczne oraz wspólne spędzanie czasu wolnego organizowanego w ramach festynów, dni sportu itp.

Polsko-niemieckie, wspólne spotkania dofinansowane są przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Program upowszechniania lekkiej atletyki Lekkoatletyka dla każdego! to innowacyjny projekt Polskiego Związku Lekkiej Atletyki stworzony przez specjalistów, menedżerów i trenerów. Program ma na celu popularyzację lekkiej atletyki jako sportu pierwszego kontaktu dla dzieci, zachęcenie ich do zorganizowanej aktywności fizycznej w formie sportowej zabawy pod okiem przeszkolonych nauczycieli, instruktorów i trenerów.

Szkoła Podstawowa „Tęcza” oraz Europejskie Gimnazjum wzięło udział w XVI edycji akcji SZLACHETNA PACZKA. W tym roku zorganizowaliśmy pomoc dla rodziny wielodzietnej. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu całej naszej społeczności szkolnej i wsparciu rodziców naszych uczniów udało nam się zebrać rekordową ilość paczek w sumie 81, które złożyły się na naszą SZLACHETNĄ PACZKĘ. Rodzina została zaopatrzona w produkty żywnościowe, produkty dla niemowląt, środki czystości, artykuły dziecięce, odzież, zabawki. Zbiórka pieniędzy zaowocowała kupnem nowej lodówki, łóżeczek dla bliźniaków, zestawu mebli kuchennych oraz bonów podarunkowych dla rodziny. Serdecznie dziękujemy za okazane serce i pomoc