Zum Inhalt springen

projekty edukacyjne

W roku szkolnym 2015/16 uczniowie Szkoły Podstawowej "Tęcza" będą uczestniczyć w zajęciach z edukacji filmowej. Program, przeznaczony jest dla grup szkolnych, podzielony jest na cykle comiesięcznych pokazów. Każdy z cyklów skierowany jest do danej grupy wiekowej. Każdej projekcji towarzyszy prelekcja, związana z tematyką filmu, która stanowić może dobry punkt wyjścia do różnorodnych form pracy z uczniami.

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!