Zum Inhalt springen

Informacja

Oferujemy trzy profile działające w jednej klasie:

 

  • PROFIL POLITECHNICZNY (przedmioty rozszerzone matematyka i fizyka)

Adresowany do uczniów o szczególnych zainteresowaniach naukami ścisłymi. Nauka na tym profilu przygotowuje do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzanym z matematyki, fizyki oraz podjęcia studiów na wszystkich uczelniach technicznych, uniwersytetach i kierunkach inżynierskich. Oprócz lekcji  z przedmiotów rozszerzonych proponujemy udział w wykładach, warsztatach i pokazach organizowanych przez uczelnie wyższe.

Klasa objęta patronatem Mercedes-Benz Manufacturing Poland - w ramach współpracy przewidziane są wycieczki tematyczne, podczas których uczniowie- uczestnicy zapoznają się z przebiegiem procesu produkcyjnego.

 

  • PROFIL HUMANISTYCZNO – PRAWNY (przedmioty rozszerzone historia i wos)

Program skierowany do uczniów o zainteresowaniach humanistycznych, którzy będą rozwijać swoje uzdolnienia poprzez: uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników Prawa i Administracji, Dziennikarstwa oraz Polonistyki, udział w rozprawach sądowych, warsztaty dziennikarskie i prawnicze, uczestnictwo w spektaklach teatralnych, filmowych i wystawach, redagowanie gazetki szkolnej, wizyty w radiu oraz wydawnictwach prasowych.

Profil przygotowuje do szeroko ujętych studiów humanistycznych. Absolwenci tej klasy będą mogli ubiegać się o przyjęcie na następujące kierunki studiów: filologia, historia, prawo, administracja, dziennikarstwo, psychologia, pedagogika, politologia, kulturoznawstwo i stosunki międzynarodowe.

 

  • PROFIL BIOLOGICZNO - SPORTOWY (przedmioty rozszerzone biologia i chemia)

Kierunek kształcenia dla osób, które planują podjęcie studiów na Akademii Wychowania Fizycznego zarówno na kierunku Fizjoterapia, Turystyka i Sport oraz Wychowanie Fizyczne. Uczeń podczas nauki na tym profilu poznaje podstawy wiedzy z anatomii, fizjologii, odnowy biologicznej, treningu motorycznego oraz wzbogaca umiejętności techniczne ze wszystkich dyscyplin.

Szkoła dysponuje bogatą bazą sportową do której należy zaliczyć: halę sportową, siłownie, salkę z rowerami spinningowymi, boisko z nawierzchnia tartanową, bieżnię, skocznię do skoku w dal. Uczniowie również będą korzystali z sauny, kriokomory i odbywali zajęcia na basenie doskonaląc technikę pływania, a dla początkujących naukę pływania od podstaw.