Zum Inhalt springen

Kontakt

Anna Wolniewicz
Dyrektor Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego w Legnicy

ul. Radosna 17
59-220 Legnica
Kom.: +48 600 95 85 65
Tel.: + 48 76 723 32 42
liceum.legnicadpfa-europrymuspl
www.szkoly-tecza.pl/europejskie-liceum-legnica