Zum Inhalt springen

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Nauka poprzez zabawę zawsze przynosi najlepsze efekty. 1 października mieliśmy okazję do wspólnej zabawy tabliczką mnożenia. Najwięcej radości dostarczyło pytanie dorosłych w myśli zasady - dzieci sprawdzają czy starsi tabliczkę mnożenia znają. Organizatorem Głównym ŚDTM jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego. Za nasze działania otrzymaliśmy dyplom uznania.