Zum Inhalt springen

Minitest sprawności fizycznej programu Sprawny Dolnoślązaczek

We wrześniu i październiku przeprowadzone zostały trzy próby sprawności fizycznej - zwis na drążku, bieg 10x5m, marszobieg na dystansie 600m.

Uczniowie z klas pierwszych i drugich starali się wypaść w poszczególnych próbach na miarę swoich możliwości. Mamy nadzieję, że pod koniec roku szkolnego 2018/2019 wyniki poprawią się dzięki temu, że aktywnie ćwiczymy na każdej lekcji wychowania fizycznego.