Zum Inhalt springen

Dzień Praw Dziecka

Dziś jest Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Mam prawo żyć,
Mam prawo być sobą,
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą,
Mam prawo kochać i kochanym być,
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić,
Dziecka prawa poważna sprawa,
Dziecka prawa to nie zabawa,
Mogę się śmiać,
Może się dziać pięknie,
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie,
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych,
Mam prawo śnić,
Mam prawo być inny,
Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny,
Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę,
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.

www.youtube.com/watch