Skip navigation

Egzamin Ósmoklasisty

23.05.2023 r. godz. 9:00 - język polski

24.05.2023 r. godz. 9:00 - matematyka

25.05.2023 r. godz. 9:00 - język obcy nowożytny