Skip navigation

Związki frazeologiczne w klasie Va

Podczas lekcji języka polskiego, uczniowie klasy Va

wykazali się wiedzą z zakresu frazeologii mitologicznej. Ich zadaniem było przypasowanie wyjaśnień do związków frazeologicznych oraz omówienie mitu jakiego dotyczył dany związek.