Skip navigation

Zumba w klasach I-II

Wiadomym jest nie od dziś, że Zumba dodaje skrzydeł. Korzystając z pięknej aury klasy pierwsze i drugie mogły potańczyć na świeżym powietrzu.