Skip navigation

Zumba w kl. 4-8

"Powinniśmy rozważyć każdy stracony dzień, w którym choć raz nie tańczyliśmy". Szczęśliwe zumbowiczki z klas 4-8, na poniedziałkowych zajęciach, łapią energię na cały tydzień.