Skip navigation

Zimowa Szkoła Matematyki - kolejny dzień obozu naukowego

Jak widać na zdjęciach jest czas na naukę i czas na zabawę. Uczniowie podczas pięciu dni są podzieleni na grupy i uczestniczą w licznych zajęciach m.in.:

• aksjomaty arytmetyki

• algebry liczb

• największa liczba świata

• liczby wielokątne i wielościenne

• liczby zapałczane

• liczby algebraiczne i przestępne

• liczby konstruowalne i niekonstruowalne

• liczby podwójne i liczby dualne

• liczby p-adyczne

• liczby rzeczywiste, hiperrzeczywiste i nadrzeczywiste

• liczby zespolone, kwaterniony i kokwaterniony

• tessariny, bikwaterniony, oktawy i sedeniony • liczby kardynalne i porządkowe