Skip navigation

Zajęcia z udziałem rodziców.

 25 maja 2017 r. rodzice uczniów z klasy II c z SP „ Tęcza” w Zgorzelcu uczestniczyli w „ zajęciach otwartych”. Wspólne zabawy dydaktyczne, tańce integracyjne i śpiew towarzyszyły warsztatom. Przy okazji spotkania dzieci wręczyły swoim kochanym mamusiom własnoręcznie wykonane z modeliny korale. Po skończeniu pracy grupowej pt. „ Kulinarny Picasso”, która dostarczyła wszystkim pozytywnych emocji, można było delektować się pysznym ciastem upieczonym przez pana Arniego.