Skip navigation

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w kl. I-III

Gimnastyka korekcyjna ma na celu kształtowanie i utrwalanie nawyku prawidłowej postawy.

Dzieci chętnie i systematycznie uczestniczą w zajęciach. Poprzez ruch ćwiczą dużą i małą motorykę , poprawiają zdolność zapamiętywania, spostrzegawczości oraz koncentracji.