Skip navigation

Zajęcia przyrodnicze w ramach projektu "Klimatyczna klasa"

Badania i doświadczenia wpływu ruchu samochodowego na temperaturę i jakość powietrza w miastach.