Skip navigation

Zajęcia przyrodnicze "Świetlik" w kl. 1-3

Na zajęciach przyrodniczych "Świetlik" uczniowie klas 1-3 obserwowali otaczającą przyrodę lornetką poszukując śladów odchodzącego lata. Dzieci zapoznały się także ze światem grzybów, które teraz są najpiękniejsze w sezonie jesiennym.