Skip navigation

Zajęcia plastyczne w grupach 0a, 0b, 0c

7 listopada 2017r. na zajęciach świetlicowych w grupie Oa, 0b i Oc

odbyły się zajęcia plastyczne. Tym razem bohaterką zajęć była masa solna z dodatkiem pachnącego płynu. Dzieci wykazały się niesamowitą kreatywnością. Zajęcia przebiegły w miłej i przyjaznej atmosferze.