Skip navigation

Zajęcia on-line z języka angielskiego w klasach V

Na ostatnich lekcjach online z języka angielskiego uczniowie klas piątych utrwalili temat stopniowanie przymiotników. Pracowaliśmy w formie online.

Korzystając z prostych przedmiotów życiowych, takich jak książki, łyżki i wiele innych, uczniowie budowali zdania z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym w języku angielskim. Dla utrwalenia tematu dzieci wykonały zadanie domowe na platformie Office365. Na naszych lekcjach online było wesoło!