Skip navigation

Zajęcia on-line w klasach I-III

Prowadzenie zajęć on-line to duże wyzwanie dla nauczycieli, ale nie dla naszych.