Skip navigation

Zajęcia kreatywne w klasie 8c

Na lekcji biologii z genetyki ,uczniowie klasy 8c z wykorzystali nakrętki, które symbolizowały allele tego samego genu, rozwiązywali zadania genetyczne Radzili sobie doskonale rozróżniając allele dominujące i recesywne