Skip navigation

Zajęcia dodatkowe w klasie III EG

Dzięki Oskarowi, który przyniósł do szkoły hodowane przez siebie okazy płazów i gadów, mogliśmy poznać ich cechy budowy i przystosowanie do trybu życia.

Każdy uczeń mógł obserwować sposób poruszania się zwierząt, pokrycie ciała. Kontakt z żywymi okazami pozwolił na dostrzeganie różnic ewolucyjnych pomiędzy gromadami kręgowców. Dziękujemy Oskarowi za pokazanie swojej hodowli.