Skip navigation

Zabawy z mierzeniem w klasie III

W ramach Akademii Wiedzy Praktycznej, uczniowie klasy III SP „Tęcza” utrwalali jednostki miary za pomocą miarek, którymi porównywali długości i mierzyli przedmioty oraz samych siebie.