Skip navigation

Zabawy w przedszkolnej świetlicy

Przedszkolaki z grup 0b i 0d świetnie się bawią w przedszkolnej świetlicy.