Skip navigation

Zabawy ruchowe podczas ferii w przedszkolu

Podczas ferii w Przedszkolu nie brakuje zabaw ruchowych , tanecznych i plastycznych. Razem jest nam wesoło!