Skip navigation

XVI Miejska Olimpiada Przedszkolna

Tegoroczna reprezentacja naszego Przedszkola składająca się z dzieci w przedziale wiekowym od 3 do 6 lat, wzięła udział w XVI Miejskiej Olimpiadzie Przedszkolnej.

Tęczowe Przedszkolaki uczestniczyły w pięciu konkurencjach, podczas których trzeba było wykazać się zwinnością, szybkością i sprytem. Nasi sportowcy poradzili sobie świetnie z postawionymi im zadaniami i zdobyli złote medale oraz wspaniałą grę dla wszystkich dzieci z naszego Przedszkola, choć pierwsze miejsce przypadło innej drużynie. Nawet Panie zostały zaproszone do jednej konkurencji. Będziemy mile wspominać te zawody, których celem było zachęcanie dzieci do rozwijania sprawności fizycznej oraz kształtowanie zdolności do zdrowej, koleżeńskiej rywalizacji.