Skip navigation

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021

Tegoroczny egzamin ósmoklasisty potwierdził wysokie standardy nauczania w naszej szkole, o czym świadczą uzyskane wyniki prezentowane na tle kraju i województwa. Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Gratulujemy!