Skip navigation

Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019

Nasza szkoła na tle krajowym oraz Powiatu i Miasta Zgorzelec.