Skip navigation

Wykład Natalii z klasy III ELO

Wyjątkowy wykład Natalii z kl. 3 ELO, która przygotowała się wybitnie. Opowiadając o roli, emancypacji, praw i położenia kobiet we współczesnym świecie poruszyła serca uczniów.

 Kobiety są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie społeczne. Od zarania dziejów, zwyczajowo lub prawnie, przemoc wobec kobiet była instrumentem sprawowania władzy nad nimi. W wielu krajach odmowa równego traktowania Kobiet jest sankcjonowana przez politykę państwa, prawo czy praktyki społeczne. Na całym świecie więcej kobiet w wieku 15 – 44 lata ginie z rąk swoich partnerów, niż w wyniku raka, malarii czy wypadku samochodowego. Co roku dwa miliony dziewczynek jest zagrożonych rytualnym obrzezaniem. Co trzecia kobieta w ciągu swojego życia doznaje przemocy, jest ofiarą gwałtu lub innego poniżającego traktowania.