Skip navigation

Wycieczka edukacyjna do Wrocławia - EG i ELO

Dnia 10 maja uczniowie Europejskiego Gimnazjum i Europejskiego Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Wrocławia.

W Katedrze Antropologii uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych z pomiarów antropometrycznych, których dokonywali na sobie. Druga część zajęć to wizyta w Muzeum Człowieka. Tam nasi uczniowie mogli zweryfikować swoją wiedzę z ewolucji i pochodzenia człowieka, budowy szkieletu w rozwoju osibniczym człowieka. Ciekawym elementem były prezentowane mumie i sposoby mumifikacji. W trakcie obu spotkań uczniowie z ciekawością oglądali eksponaty, zadawali pytania i dyskutowali z prowadzącymi zajęcia, wykorzystując swoją wiedzę.