Skip navigation

"Wybór najlepszej bogini w klasie V a"

Podczas lekcji języka polskiego dziewczyny z klasy V a reprezentowały boginie greckie

- Atenę, Afrodytę i Herę. Pięknie przebrane oraz z przypisanymi atrybutami przedstawiały swoje zalety. Zadaniem chłopców było pisemne przedstawienie danej bogini: jej wyglądu, cech charakterystycznych oraz ważnych wydarzeń mitologicznych.