Skip navigation

Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych!

13 listopada w Centrum Sportowo-Rekreacyjnym odbyły się dwa koncerty pt. Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych dla uczniów zgorzeleckich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Młodzi zaśpiewali dla Niepodległej pod przewodnictwem Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu i z towarzyszeniem Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów im. Tadeusza Grudzińskiego pod dyrekcją Dominika Lewickiego. Należy podkreślić, że uczniowie w październiku uczestniczyli w warsztatach wokalnych w zgorzeleckiej szkole muzycznej, co przyniosło spodziewane rezultaty: pięknie zabrzmiały polskie pieśni patriotyczne: Przybyli ułani pod okienko, O mój rozmarynie, Pierwsza Brygada…

Koncerty poprowadziła i opowiadała o polskiej historii Dorota Adaszewska. Chór przygotowała Małgorzata Duda. Aranżacje polskich pieśni patriotycznych dla Zgorzeleckiej Orkiestry Mandolinistów przygotowali Joanna i Dominik Lewiccy. Koncerty zorganizowano przy współpracy z Wydziałami Edukacji Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta. Współorganizatorami koncertów byli: Starosta Zgorzelecki, Burmistrz Miasta Zgorzelec, Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu i Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Feliksa Nowowiejskiego w Zgorzelcu.

We Wspólnym Śpiewaniu Pieśni Patriotycznych uczestniczyli uczniowie i pedagodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jarosława Iwaszkiewicza w Zgorzelcu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgorzelcu

Szkoła Podstawowa Cogito w Zgorzelcu

Szkoła Podstawowa Tęcza w Zgorzelcu

Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu

Liceum Ogólnokształcące Cogito w Zgorzelcu

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Zgorzelcu.

Dziękujemy za Wspólne Śpiewanie!