Skip navigation

Wizyta nauczycieli ze szkoły Regenbogen W Zwickau w ramach polsko - niemieckiego projektu Erasmus+

W dniach 16 - 18 czerwca gościliśmy nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły Regenbogen w Zwickau. Spotkanie odbyło się w ramach polsko - niemieckiego projektu Erasmus+. Wizyta była idealną okazją do wymiany doświadczeń i integracji.

Pierwszego dnia nasi goście mogli obejrzeć wybrane lekcje. Po hospitacjach udali się na spacer po Goerlitz i Zgorzelcu. Drugi dzień to wycieczka do Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Nie zabrakło również czasu na integrację podczas wspólnego obiadu. Na zakończenie odbyło się szkolenie na temat korzystania z platformy E-Twinning w ramach polsko-niemieckich projektów. To kilkudniowe Spotkanie było doskonałą okazją do omówienia różnic oraz podobieństw w obu systemach edukacji, wspólnych doświadczeń historycznych. Nastąpiło omówienie oraz wymiana doświadczeń związanych z już zorganizowanymi projektami.