Skip navigation

What's the time? - nauka czasu w klasach III

What's the time? Klasy 3 poznają czas, wykorzystywać do tego będziemy własnoręcznie wykonane zegary.