Skip navigation

Wesołe prace plastyczne

Wesołe prace plastyczne – syrenki morskie, tworzone w czasie wakacyjnych zajęć.