Skip navigation

Wakacje z native speakerem języka niemieckiego

Dzieci przedszkolne z radością doskonalą język niemiecki. Realizują się też podczas ulubionych zajęć plastycznych.