Skip navigation

Używki oraz jaki negatywny wpływ mają one na organizm człowieka

W dniu 28.02.20 klasa VIIIB podczas godziny wychowawczej przeprowadziła dyskusję w obecności pedagoga szkolnego oraz wychowawcy na temat używek oraz jaki negatywny wpływ mają one na organizm człowieka.