Skip navigation

Udział uczniów klasy III w projekcie edukacyjnym"Klimatyczna klasa"

Uczniowie klasy III SP „Tęcza” w Zgorzelcu zakwalifikowali się do projektu edukacyjnego, kształtującego kompetencje społeczne oraz rozszerzające wiedzę przyrodniczą.

W ramach projektu będą realizować cykl lekcji dotyczących przyrody i ochrony środowiska. Otrzymaliśmy już pierwszy zestaw, za pomocą którego badać będziemy jakość powietrza.